Baunesletten Såningsforsøg
Vi plejer naturen efter mozaikprincip, så vi skaber en varieret natur med plads til forskellige arter.
Kommunens vilde naturiniativer

Her kan du se det Furesø Kommune allerede har gang i. Glæd dig for der kommer flere initiativer til. Måske har du en god idé, så skriv til os på vild@furesoe.dk

 • Græsset får lov at gro

  Kommunens mange græsarealer behøver ikke blive slået som en golfbane, og de rummer faktisk et potentiale for en masse forskellige arter, til glæde for især insekterne.

  Derfor har vi i Furesø slået græsset så lidt som muligt i de sidste 10 år, men nu vil vi gøre det endnu bedre.

  Politikerne har besluttet, at vi skal optimere driften endnu mere, i forhold til at fremme artdiversiteten. 

  Det betyder at tidspunkterne for slåning vil være forskellige alt efter hvilke potentiale de enkle arealer har. F.eks. bliver mange græsarealer kun slået en gang allerede i maj, mens andre bliver slået i juni, og nogen måske i efteråret.  

  Selvfølgelig tager vi højde for trafiksikkerhed og oversigtsforhold ved vejene.

  Læs mere om græsslåning i Furesø Kommune. 

  Vejrabattens mælkebøtter i maj i fuldt flor

 • Giftfri kommune

  Furesø Kommune har været giftfri i over 20 år. 

  Det vil sige, at vi ikke har sprøjtet med pesticider på kommunens arealer.

  Vi bekæmper i stedet ukrudt med damp eller brænding. 

 • Vi genbruger kvas fra træer og buske

  Kan man genbruge buske og træer? Ja det kan man. Når driften tynder ud i træer og buske genanvendes stammer og grenene. 

  Grene og kvas kan bruges til kvashegn/rishegn. De fungerer både som leve- og skjulested for insekter og smådyr, samtidig med at de kan skabe opholdsrum og læ.

  Træstammer bliver lagt i naturen til naturligt forfald, og kan i nogle tilfælde bruges som bænke.

  Bemærk at gamle træer og træerne i skovene får lov at blive stående. Der fældes kun træer, hvis der er tale om risikotræer langs opholdssteder og veje og stier. 

  Kvashegn bliver brugt til at skabe læ og rum for ophold

 • Vi laver såninger langs veje og i byer

  Vi foretager jævnligt såninger af arealer i byen langs veje og stier. Blomsterne danner fødegrundlag for insekterne, og så er det samtidig flotte at se på.

  Såning af blomster langs veje og stier i byen kan både være smukt at se på, og give mad til insekterne

 • Samarbejder med private

  Furesø Kommune bakker op om alle biodiversitetsprojekter, og samarbejder både med grundejerforeninger, boligselskaber, interesseorganisationer og lokale ildsjæle.

  Bl.a. er der projekter i gang i Ryget Skovby, Fuglsangpark, Nørreskov Park og Farum Landsby.

  Kommunen deltager også i projekt faunastriber med lokale landmænd.

  Læs mere udvalg af projekterne på vild.furesoe.dk

  Frivillige i gang i Ryget Skovby

 • Vild have-ambassadør

  Vi skal hjælpe og inspirere hinanden. Derfor har Furesø Kommune, i samarbejde med lokale ildsjæle, skabt et nyt havenetværk af 'vilde have ambassadører'. Tanken er, at at ambassadørerne skal hjælpe hinanden og inspirere nabolaget til at gøre haverne vildere. 

  I slutningen af 2021 er der over 70 ambassadører.

  Vil du videre mere eller måske være en 'Vild have-ambassadør' så læs mere på vild.furesoe.dk

  Kick off event for vilde haveambassadører

 • Vi plejer naturen som en mosaik

  Plejen af naturen i Furesø udføres efter en mosaiktankegang. 

  Det handler om at fremme diversiteten, og derfor må vi også fremme forskellige arter ved forskellig typer pleje. 

  Vi anvender græsning, høslet, afbrænding og slåning på forskellige tidspunkter alt efter arealernes potentiale. Læs mere om plejemetoder i Furesø Kommune.

  Et eksempel er Baunesletten i Værløse. For at give sommerfuglen violetrandet ildfugl optimale levevilkår, bliver Baunesletten slået i mosaik, så der hele tiden er områder, hvor sommerfugle og bier kan søge føde. 

  Baunesletten - blomsterstriber for violetrandet ildfulg

 • Ny bypark med masser af biodiversitet

  Det store græsareal langs cykelstien mellem Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen i Farum skal omdannes til en bypark med fokus på biodiversitet i 2021.

  Projektet anlægges i efteråret2021. Her skal det summe af liv. Parken skal inspirere alle til initiativer de kan etablere i deres egen have, og skal fungere som læringsrum for skoleklasser. Derudover skal parken giver plads til ro, ophold og bevægelse. 

  Alle interesserede borger har været inddraget i planlægning af parken, og i løbet af efteråret graver, planter og sår gartnerne arealet til. 

  Læs meget mere om projektet på vild.furesoe.dk/bypark

  Ny bypark på vej

  Bænk lavet ud af lokalt træ fra området, som alligevel skulle fældes

Kontakt

Vild Furesø

Kontakt os hvis du har spørgsmål til Vild Furesø eller du har vilde gode idéer du vil dele.

vild@furesoe.dk 

Del: