De 4 mantraer vi arbejder ud fra

 1. Ultra lokal bevægelse
  Vi tror på at netværket skal være lokalt, så de fysiske møder kan opstå. F.eks. der hvor vi støder ind i hinanden lokalt, ved børnehaven, i supermarkedet, mens vi lufter hunden og lign.
  Det bliver ikke et digitalt forum, dem er der mange af i forvejen. Men vi understøtter viden og initiativer via hjemmesiden vild.furesoe.dk og facebook.

 2. Naturen skal mærkes, føles og ses
  Derfor vil vi gerne styrke havebesøgene, også de uformelle og genoplive den traditionelle markvandring, hvor vi ser hvad hinanden laver, og inspirerer og hjælper hinanden. Vi kunne kalde det ’Havekaffe’.

 3. Leg og nysgerrighed – rummelighed for forskellighed
  I blandt jer er der både eksperter og nybegyndere inden for den vilde have, og vi synes det er vigtigt, at vi har en rummelig og legende tilgang til den vilde have. Forstået på den måde, at vi rummer hinandens holdninger til hvad der skal have fokus i haven. Vi prædiker ikke bestemte løsninger, men er nysgerrige på hinandens idéer. Der er plads til alle vores forskellige erfaringsniveauer, og vi hjælper hinanden i stedet for at påpege det forkerte.

 4. Vild natur er ikke et quick fix – det samme for netværket
  Vi tror og håber på at netværket skal holde i lang tid fremover, og vi skal være tålmodige med at udvikle det. På samme måde, som vi skal være tålmodige når vi lægger vores haver om til mere natur.

Vores forventninger til jer

Vi har ikke særlige krav til jer, I skal gøre det som er rigtigst for jer. Vi håber I vil deltage aktivt, med det som giver mening for jer. Det kan være ved at invitere naboen til kaffe og fortælle om den vilde have. I kan dele erfaringer, frø og planter med hinanden, lave små event med særlige emner, såsom le-slåning (hører der er flere af jer der har en le) , eller I kan inddrage jeres grundejerforening og fortælle om den vilde have på jeres grundejerforeningsmøde mm. Det er kun fantasien der sætter grænser for jeres engagement.
Det er i haverne netværket skal leve, og vi opfordrer jer til at prioritere tid til at lære hinanden i lokalgrupperne, og så kan I sammen finde ud af hvordan I vil udbrede kendskabet sammen med resten af bydelen.

Del: