Der findes masser af gode råd til at gøre sin have mere vild. 

Der er nogle tommelfingerregler du kan gå efter, og hvis du vil have mere inspiration så vil vi anbefale dig, at tjekke miljøministeriets hjemmeside ud på dk.vild.dk. Her kan du se masser af gode videoklip til hvordan du gør i din egen have.

Du kan også se små videoklip med gode råd, taget direkte fra haver i Furesø. Her kan du høre Karin Gutfelt, fortælle hvad der er godt at huske på, når man skal gøre plads til mere mangfoldighed i haven.

Billeder Vandret
Gode arter du kan få i din have
Tommelfingerregel til at gøre haven mere vild
 • Lav kvasbunker og bevar gamle træer

  En kvasbunke er skjul for insekter og andre dyr. Her kan de gemme sig i de små hulrum.

  Stendiger og jordvolde kan have samme effekt.

  Gamle træer og dødt træ er et fantastisk
  levested for biller og svampe. Lad gerne
  grene og træstammer ligge for at skabe
  boliger for dem.

  De ældste træer kan tilmed være bolig for spætter og
  flagermus.

 • Gør plads til vand

  Vand skaber mere liv.  Mange dyr lever i og
  omkring vandet.

  Tudser og salamandre yngler og søger ly i vandet, og fugle, pindsvin, bier og sommerfugle drikker af
  vandet.

  Det behøver ikke væres svært at få vand i haven. 
  Vand i baljer eller lave krukker er et fint bidrag, men man kan også grave mindre vandhuller i haven.

  Blåmejse der bader

 • Bevar buske og træer og plant gerne nye

  Træer og buske giver gode skjulesteder og ly for smådyr og de giver yngle- og overvintringsmuligheder for større dyr og fugle.

  Frugttræer og buske giver føde til fuglene.

  Når du klipper din hækk, så gør det i det tidlige forår eller sent efteråret af hensyn til især småfuglene som ligger på rede.

   

 • Lad græsplænen gro

  Har du vilde planter i græsplænen i forvejen, er vild natur simpel:

  Lad være med at slå græsset så ofte.
  1-2 gange om året er rigeligt - gerne tidlig forår i maj, og i eftersommeren/efteråret.

  Husk at fjerne afklippet græs og undgå at gøde området.


  Dette sikrer, at de vilde planter får en chance
  for at blomstre og giver dem en mulighed for at kunne konkurrere mod de mere høje græsser.

 • Så vilde planter

  Er jeres udearealer triste uden vilde blomsterplanter, kan I så vilde, hjemmehørende planter. Indsaml gerne frø fra naturområder, da det kan være svært at finde
  frø fra hjemmehørende planter på planteskoler.


  Fjern græstørv og eventuelt muldlag for at
  skabe gode levebetingelser for
  blomsterfrøene.

  Strø derefter frøene udover spiringsområdet, og lad naturen gå sin gang.


  Så gerne både enårige og flerårige
  blomsterplanter. Dette sikrer blomsterflor flere
  år i træk og gavner insekternes larver.

  Danmarks Naturfredningsforening har lavet en rigtig fin folder, som guider dig igennem til at så blomster som inviterer sommerfugle til. Gå til sommerfugleguiden.

   

Hjemmehørende planter

Hjemmehørende planter, buske og træer er føde og værtsplanter for vores vilde dyrearter.
Undgå invasive arter som hybenrose og gyldenris, da de spreder sig hurtigt og udkonkurrerer de hjemmehørende planter.

En del af blomsterplanterne blomstrer hele vækstsæsonen fra maj til september. Der er derfor gode muligheder for at nyde dem både forår, sommer og efterår.

Download faktaark der inspirerer til den vilde have

Download planteliste med gode hjemmehørende arter til den vilde have

Scor din have - hvor vild er den?

På Danmarks Naturfredningsforening Furesøs hjemmeside kan du tjekke hvor vild din have er ved hjælp af et scorekort.

En have fuld af inspiration

Hos Birgitte i Værløse findes der en klimavenlig have. Hun har lavet en helt fantastisk hjemmeside, hvor du kan læse mere om den klimavenlige have.

Del: