IMG 2924
I frugtshaven må alle plukke løs af de dejlige bær og frugter.
IMG 2929
Du finder små oaser til ophold
Førogefterbillede
Græsareal sommer 2021 og efter plantning af træer i efterår 2021

Stavnsholtstriben 

Stavnsholtstriben er parkens nye navn. Navnet er et resultat af en navnekonkurrence, som blev holdt blandt alle interesserede borgere i foråret 2022. Herefter valgte politikerne fra udvalget Natur og Klima, at kombinere to forslag. Nemlig Stavnsholtparken og Naturstriben. Navnet rummer så både området som netop er Stavnsholt i Farum, og arealets form, som godt kan virke lidt som en langstrakt stribe langs med NØ-cykelstien.

Tankerne bag parken

Parken er designet med naturen som forbillede. Vi har skabt et landskab, hvor man møder forskellige biotoper, som kan inspirere til, hvordan man kan skabe mere biodiversitet på et areal, f.eks. i sin have. Området er opdelt i temaer, hvor man starter i skoven og fortsætter over i et område med stor andel af blomster, som derefter går over i frugtlunden, og til sidst slutter parken i den lysåbne eng. Hele området gennemslynges af stier, og med naturbænke som indbyder til hvil og hygge. Der er skabt små bakker og lavninger i terrænet. På vejen langs stien mødes man af et stadigt skiftende og uforudsigelige oplevelser af lys, skygge og farver.

Igennem området ser man forskellige biodiversitetsfremmende tiltag såsom træstammer, stenbunker og kvashegn. Midt i arealet er skabt et uderum, som kan benyttes til f.eks. udeundervisning for skoleklasser og udflugtsmål for daginstitutioner.

Planterne er prioriteret højt i projektet, og der er derfor en stor plantemæssig diversitet. Enkelte træer er plantet som store træer for at give effekt fra start, og de er suppleret af mange mellemstore og små planter. Vi har beholdt de gamle kastanietræer, selvom de fleste er syge af kastaniebakteriekræft. De får lov at blive stående, så længe de ikke kan falde ud over cykelstien.

Alle stammer og grene til kvashegn er helt lokale. I 2021 var det tid til at tynde ud i de store lindetræer som står længere nede af stien. Alt det træ som blev fældet er genbrugt i byparken. Enten som træstammebænke eller som kvas til kvashegnene. Det er nemlig godt at have dødt træ, fordi det er levesteder for mange insekter og svampe, når træet langsom nedbrydes.

De sidste detaljer færdiggøres i 2022 og til august indvier vi parken

I foråret 2022 såede vi sommerblomster i "blomsterhaven" og til efteråret sår vi flerårige urter, så der vil komme et varierende og smukt udtryk i blomsterhaven. I området ”blomstereng” er der allerede en stor artdiversitet, og den vil blive understøttet igennem de rette plejemetoder. Her finder man f.eks. masser af kællingetand og rødkløver. To blomsterarter som er rigtig gode for biodiversiteten.

Skitse af bypark
Skitsetegning af byparken. Den er kun vejledende. Den endelige placering af elementer kan variere lidt fra skitsen.
Alle gartnere igang til fælles arbejdsdag i Stavnsholtstriben
Alle gartnere samlet en hel dag, for sammen at skabe den nye bypark
Insekthoteller er bygget af elever fra Stavnsholtskolen
2. og 4. klasse på Stavnsholtskolen har bygget insekthoteller til parken
Anjas ideer til bypark
Vi spurgte lokale, hvad de godt kunne tænke sig, og her har Anja på 6 år tegnet sin drømmepark
Her finder du byparken
Stavnsholtstriben ligger langs NØ-stien i Farum. Lige mellem Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen
Del: