Hvad skal den nye bypark hedde?

Vi kan jo ikke gå at kalde parken "den nye bypark ved NØ-stien i Farum" i fremtiden. Men hvad skal den så hedde? Har du en god idé så kom med den til os inden d. 2 maj og deltag i konkurrencen om at parken får netop dit forslag som navn :-)

Førogefterbillede
Græsareal sommer 2021 og efter plantning af træer i efterår 2021

Tankerne bag parken

Parken er designet med naturen som forbillede. Vi har skabt et landskab, hvor man møder forskellige biotoper, som kan inspirere til, hvordan man kan skabe mere biodiversitet på et areal, f.eks. i sin have. Området er opdelt i temaer, hvor man starter i skoven og fortsætter over i et område med stor andel af blomster, som derefter går over i frugtlunden, og til sidst slutter parken i den lysåbne eng. Hele området gennemslynges af stier, og med naturbænke som indbyder til hvil og hygge. Der er skabt små bakker og lavninger i terrænet. På vejen langs stien mødes man af et stadigt skiftende og uforudsigelige oplevelser af lys, skygge og farver.

Igennem området ser man forskellige biodiversitetsfremmende tiltag såsom træstammer, stenbunker og kvashegn. Midt i arealet er skabt et uderum, som kan benyttes til f.eks. udeundervisning for skoleklasser og udflugtsmål for daginstitutioner.

Planterne er prioriteret højt i projektet, og der er derfor en stor plantemæssig diversitet. Enkelte træer er plantet som store træer for at give effekt fra start, og de er suppleret af mange mellemstore og små planter. Vi har beholdt de gamle kastanietræer, selvom de fleste er syge af kastaniebakteriekræft. De får lov at blive stående, så længe de ikke kan falde ud over cykelstien.

Alle stammer og grene til kvashegn er helt lokale. I 2021 var det tid til at tynde ud i de store lindetræer som står længere nede af stien. Alt det træ som blev fældet er genbrugt i byparken. Enten som træstammebænke eller som kvas til kvashegnene. Det er nemlig godt at have dødt træ, fordi det er levesteder for mange insekter og svampe, når træet langsom nedbrydes.

De sidste detaljer færdiggøres i 2022 og til sommer indvier vi parken

I foråret 2022 sås der sommerblomster i "blomsterhaven" og til efteråret 2022 sås der flerårige urter, så der vil komme et varierende og smukt udtryk i blomsterhaven. I området ”blomstereng” er der allerede en stor artdiversitet, og den vil blive understøttet igennem de rette plejemetoder.

Skitse af bypark
Skitsetegning af byparken. Den er kun vejledende. Den endelige placering af elementer kan variere lidt fra skitsen.
IMG 0519
Alle gartnere samlet en hel dag, for sammen at skabe den nye bypark
IMG 0539
2. og 4. klasse på Stavnsholtskolen har bygget insekthoteller til parken
Anjas ideer til bypark
Vi spurgte lokale, hvad de godt kunne tænke sig, og her har Anja på 6 år tegnet sin drømmepark
Her finder du byparken
Græsarealerne ligger langs NØ-stien i Farum. Lige mellem Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen

Kontakt

Vild Furesø

Kontakt os hvis du har spørgsmål til Vild Furesø eller du har vilde gode idéer du vil dele.

vild@furesoe.dk 

Del: