Store ensartede græsarealer giver hverken plads til nogen særlig natur eller rekreative oplevelser. Sådanne græsarealer havde Furesø Kommune langs NØ-stien i Farum indtil for ganske nyligt. Men nu skal arealerne i stedet for summede af liv fra insekter, glade mennesker og forskellige blomster?

Langs NØ stien i Farum er kommunens gartnerafdeling nemlig i gang med at omdanne et græsareal til en bypark med fokus på biodiversitet.

Sådan kommer parken til at se ud

Parken er designet med naturen som forbillede. Der skabes et landskab, hvor man møder forskellige biotoper, som kan inspirere til, hvordan man kan skabe mere biodiversitet på et areal. Arealet bliver opdelt i temaer, hvor man starter i skovhaven og fortsætter over i et område med stor andel af blomster, som derefter går over i frugtlunden, og til sidst slutter man i den lysåbne eng. Hele området gennemslynges af stier, og der vil være naturbænke, som indbyder til hvil og hygge. Der arbejdes med terrænet, så der opstår små bakker og lavninger.
Et gennemgående træk for området er de snoede græsstier, som giver stadigt skiftende og uforudsigelige oplevelser af lys, skygge og farver. Igennem området vil der være forskellige biodiversitetsfremmende tiltag såsom træstammer, stenbunker og kvashegn. Midt i arealet skabes et uderum, som kan benyttes til f.eks. udeundervisning for skoleklasser og udflugtsmål for daginstitutioner. Planterne prioriteres højt i projektet, og der vil være en stor plantemæssig diversitet. Der plantes enkelte store træer for at give effekt fra start, og de suppleres af mange mellemstore og små planter. Der sås sommerblomster i foråret 2022 blomsterhaven og til efteråret 2022 sås der flerårige urter, så der vil komme et varierende og smukt udtryk i blomsterhaven. I området ”blomstereng” er der allerede en stor artdiversitet, og den vil blive understøttet igennem de rette plejemetoder.

Anlægsarbejdet er i gang i efteråret 2021 og de sidste blomster sås i 2022. 

Gartnernes samarbejdsdag

Byparkprojektet blev valgt af gartneafdelingen til at indgå i deres fælles arbejdsdag, hvor alle gartnerne i kommunen samles om et fælles projekt.

Så d. 23. november var der fuld aktivitet i parken, og der blev plantet træer, bygget kvashegn og skåret bænke i stor stil. Herunder kan du se lidt billeder fra dagen. I den sidste uge af november/start december bliver der også plantet masser af mindre træer og buske.

IMG 0519
Alle gartnere samlet en hel dag, for sammen at skabe den nye bypark
IMG 0554
Der plantes masser af træer, herunder også frugttræer og frugtbuske
IMG 0539
2. og 4. klasse på Stavnsholtskolen har bygget insekthoteller til parken
Skitse af bypark
Skitsetegning af byparken. Den er kun vejledende. Den endelige placering af elementer kan variere lidt fra skitsen.

Byparken er designet ud fra borgernes ideer og ønsker og er blevet kvalificeret af kommunens egne gartnere. Herunder kan du se de idéer som kom ind via den digitale platform citizenlab. Der er desuden også kommet idéer fra borgermødet som blev holdt på stedet i foråret.

Anjas ideer til bypark
Her tegnede Anja på 6 år sin version af byparken på borgermødet
Her finder du byparken
Græsarealerne ligger langs NØ-stien i Farum. Lige mellem Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen
Tidsplan
tidsplanen for omdannelsen af græsareal til bypark

Lindetræer er fældet lige i nærheden

Hvis du tager en tur ud til området ved NØ-stien, vil du kunne se, at der er fældet flere store lindetræer. Det har egentlig ikke noget med den nye bypark at gøre, men så alligevel en lille smule. Hvert andet træ i trærækken blev fældet, for at give plads til dem som står tilbage. Deres kroner var nemlig begyndt at vokse ind i hinanden.

Alt det fældede træ bruger vi til den nye bypark. Det er nemlig godt at have dødt træ, fordi det er levesteder for mange insekter og svampe, når træet langsom nedbrydes. Vi lægger derfor en masse træstammer og laver kvashegn i byparken. Så længe træet er frisk, kan det bruges som bænke. 

Vi har ladet 4 træstammer stå tilbage uden krone. Stående døde træer er fantastisk levested for fugle, svampe og insekter. 

Træfældning
Hvert andet lindetræ fældes langs NØ-stien

Kontakt

Vild Furesø

Kontakt os hvis du har spørgsmål til Vild Furesø eller du har vilde gode idéer du vil dele.

vild@furesoe.dk 

Del: