Store ensartede græsarealer giver hverken plads til nogen særlig natur eller rekreative oplevelser. Sådanne græsarealer har Furesø Kommune langs NØ-stien i Farum.

Hvad med at arealerne i stedet for summede af liv fra insekter, glade mennesker og forskellige blomster?

Langs NØ stien i Farum omdanner kommunens gartnerafdeling nu græsarealerne til en bypark med fokus på biodiversitet.

Sådan skal parken se ud

Parken er designet med naturen som forbillede. Der skabes et landskab, hvor man møder forskellige biotoper, som kan inspirere til, hvordan man kan skabe mere biodiversitet på et areal. Arealet bliver opdelt i temaer, hvor man starter i skovhaven og fortsætter over i et område med stor andel af blomster, som derefter går over i frugtlunden, og til sidst slutter man i den lysåbne eng. Hele området gennemslynges af stier, og der vil være naturbænke, som indbyder til hvil og hygge. Der arbejdes med terrænet, så der opstår små bakker og lavninger.
Et gennemgående træk for området er de snoede græsstier, som giver stadigt skiftende og uforudsigelige oplevelser af lys, skygge og farver. Igennem området vil der være forskellige biodiversitetsfremmende tiltag såsom træstammer, stenbunker og kvashegn. Midt i arealet skabes et uderum, som kan benyttes til f.eks. udeundervisning for skoleklasser og udflugtsmål for daginstitutioner. Planterne prioriteres højt i projektet, og der vil være en stor plantemæssig diversitet. Der plantes enkelte store træer for at give effekt fra start, og de suppleres af mange mellemstore og små planter. Der sås stauder i blomsterhaven og lægges forårsløg i både skovhaven og i frugtlunden. I området ”blomstereng” er der allerede en stor artdiversitet, og den vil blive understøttet igennem de rette plejemetoder.

Anlægsarbejdet går i gang i uge 37. 

Endelig Skitse Bypark
Skitsetegning af byparken. Den er kun vejledende. Den endelige placering af elementer kan variere lidt fra skitsen.

Byparken er designet ud fra borgernes ideer og ønsker og er blevet kvalificeret af kommunens egne gartnere. Herunder kan du se de idéer som kom ind via den digitale platform citizenlab. Der er desuden også kommet idéer fra borgermødet som blev holdt på stedet i foråret.

IMG 1302
Her tegnede Anja på 6 år sin version af byparken på borgermødet
Kort
Græsarealerne ligger langs NØ-stien i Farum. Lige mellem Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen
Tidsplan
tidsplanen for omdannelsen af græsareal til bypark

Lindetræer er fældet lige i nærheden

Hvis du tager en tur ud til området ved NØ-stien, vil du kunne se, at der er fældet flere store lindetræer. Det har egentlig ikke noget med den nye bypark at gøre, men så alligevel en lille smule. Hvert andet træ i trærækken blev fældet, for at give plads til dem som står tilbage. Deres kroner var nemlig begyndt at vokse ind i hinanden.

Alt det fældede træ bruger vi til den nye bypark. Det er nemlig godt at have dødt træ, fordi det er levesteder for mange insekter og svampe, når træet langsom nedbrydes. Vi lægger derfor en masse træstammer og laver kvashegn i byparken. Så længe træet er frisk, kan det bruges som bænke. 

Vi har ladet 4 træstammer stå tilbage uden krone. Stående døde træer er fantastisk levested for fugle, svampe og insekter. 

Træfældning
Hvert andet lindetræ fældes langs NØ-stien

Kontakt

Vild Furesø

Kontakt os hvis du har spørgsmål til Vild Furesø eller du har vilde gode idéer du vil dele.

vild@furesoe.dk 

Del: