Græsslåning med omtanke

Kommunens græspleje er en opgave som har ligget kommunens driftsafdeling meget på sinde i årevis. For i Furesø Kommune er græs nemlig ikke bare græsarealer som skal slås som en boldbane. De mange arealer har forskellige formål, og skal derfor også slås forskelligt.

I mange år har det været et almindeligt billede i de fleste byer i Danmark, at græsplæner klippes så korte, at man kan spille bold på dem, og det ligegyldigt om det er et areal man ikke skal færdes på eller ej.

Vi har været i gang i 10 år

For over 10 år siden besluttede Driftsafdelingen i Furesø Kommune at omlægge den traditionelle græsslåning til en mere ekstensiv slåning, der hvor det gav mening. Dvs. på arealer som ikke skulle bruges til at opholde sig på som f.eks. langs vejene, i midterrabatter, på store græsflader langs stisystemer og boligområder. 

Formålet var at øge biodiversitetsindholdet på arealerne og for at spare unødig brug af ressourcer væk. 
Hvorfor slå et areal 25 gang, hvis det er ok, kun at slå det to gange? 

Resultatet har været højt græs med en rig variation af arter og summen af forskellige insekter. 

 

Græsslåning i 2021 - de første arealer slås i maj

For at fremme så mange arter på arealerne som muligt, gennemgår kommunens grønne folk alle græsflader i 2021 for at optimere tidspunkterne for græsslåning.

Da man startede for ti år siden, blev alle arealer slået inden Skt. Hans, men ved at variere slåningstidspunktet, er der nu mulighed for at tilgodese arealer med særlig botanisk interesse. Arealer med invasive arter såsom pastinakken skal også slås på andre tidspunkter, så der er altid lokale hensyn der skal tages.

De første arealer vil allerede blive slået i maj. Det er for at begrænse væksten af græsser på de nærringsrige jorder, og give andre arter en fair chance i konkurrencen med græsserne. Især draphavren ønskes slået ned allerede i foråret. Rabatarealer med mindre botanisk interesse bliver først slået til efteråret. Tilfældes for alle rabatarealer er dog, at man slår en kant ud til vejen oftere, for at sikre oversigtsforhold, og at græsset ikke bliver så højt at det vokser ud over vejen.

Nye græsarealer kommer til i år - f.eks. Skulpturparken

Græsarealer vi tidligere har slået ofte, kan blive slået anderledes fra nu af. Mest markant er nok Skulpturparken i Farum, hvor græsset nu får lov at vokse efter en slåning i foråret.
Der vil stadig blive slået stier i parken, og alle skulpturerne vil der blive slået rundt om. Der bliver også slået et areal, til rekreativ benyttelse af arealet. 

Hvorfor slår I alligevel nogle vejrabatter, så de har kort græs?

Ja det er rigtig, at nogle græsarealer slås ofte. Det er der selvfølgelig overvejelser bag. F.eks. kan der være særlige æstetiske og arkitektoniske hensyn, eller hvis kommunen har staudebede tæt på. Hvis græsset får lov at stå i blomst, så spreder det nemlig sine frø til de nærliggende staudebede, som kommunens gartnere så får ekstra svært ved at holde. 

Derudover er der trafikhensyn, hvor vi skal sikre gode oversigtsforhold. Engang i mellem må vi ændre de planer vi oprindelig havde, da vi ser det kan give trafikale udfordringer. Eksempel på det er rabatarealerne på Paltholmvej overfor Skolelandbruget.

Hvad med pollen og græsallergi?

Dem som tænker åh nej jeg har græsallergi, kan glæde sig over, at den tidlige slåning reducerer græspollenproduktionen.

 

Skulpturparken
I Skulpturparken får græsset lov til at gro. Stierne bliver slået og et område slås til leg og ophold
Blomster Langs Vej
Det blomstrer langs Rørmosevej
Del: