Furesø Kommune bruger flere steder naturplejemetoden afbrænding som et alternativ til slåning og afgræsning.

Formålet er at fjerne vissent vegetation og skabe en åben bund til fremspiring, som opvarmes hurtigere og dermed giver urterne et forspring. Under afbrændingen bliver temperaturen ved jordoverfladen ikke særlig høj, så skaderne på plante- og dyreliv mindskes mest muligt. Samtidig er afbrænding en miljøvenlig og billig plejemetode i naturområderne.

Kommunen har i flere år brugt afbrænding som metode på bl.a. Baunesletten, Sandet og rabatten på Bundsvej, Rørmosen i Farum, Nørreskov Park og flere steder på Flyvestationen.

Derudover er der også frivillige, som praktiserer afbrænding på den tidligere Flyvestation med ophæng i Værløse Naturgruppe.

Afbrændingen skal finde sted i marts måned, når den visne vegetation er tilstrækkelig tør og når de rette vindforhold er til stede. Afbrændingen sker efter aftale med kommunens brandinspektør.

 

Sandet 09 04 2013
Afbrænding som plejemetode
Christianshøj Afbrænding
Christianshøj efter afbrænding i marts 2022 og i juni 2022. Tjærenelliken er f.eks. glad for den pleje.
Del: