Urter I Græsset
Når man stopper med at slå græsset, kommer der ofte blomster frem, som bare har ventet på at få lov at blomstre. Her kan man se håret høgeurt, musevikke og fladstjerne

Ryget Skovby

Ude ved Ryget Skovby i Værløse ligger der nogle store grønne fælles græsarealer, kaldet Grønningen. De fylder knap 8 ha. De blev tidligere flittigt slået hvert år, og dermed fremstod som kortklippede velplejede græsplæner. De gav ikke meget plads til blomster og dyr, og de gav heller ikke mange oplevelser. 

Men det lavede en gruppe aktive borgere om på sammen med Danmarks Naturfredningsforening i Furesø, grundejerforeningen og Furesø Kommune.

En tanke blev sået - fra tanke til handling

I 2018 blev et par frø sået blandt et par beboere i Ryget Skovby og Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Furesø. Der var et ønske om at Grønningen skulle omdannes fra kortklippet græsplæne til eng med langt græs med plads til blomstrende urter, og dermed levested og føde til insekter og fugle.

Projektet blev formuleret og sendt ud blandt de mange små grundejerforeninger. I foråret 2019 blev det behandlet og debatteret på generalforsamlinger, og det blev besluttet at et mere specifikt projektoplæg skulle præsenteres. Med hjælp fra kommunens forvaltning inkl. gartnerafdelingen samt DN Furesø og eksterne partnere blev et projekt præsenteret i 2020 en smule besværliggjort af corona og forsamlingsrestriktioner.

I sensommeren 2020 blev det vedtaget under forudsætning af succesfuld indsamling af de budgetterede eksterne midler til etablering. Disse midler kom i hus slut på året og i 2021 startede omdannelsen.

I første omgang blev 3 solitære træer plantet og den normale græsslåning ophørte. I foråret blev der etableret 1200 m2 blomstereng ved afskrabning af muldlag og udsåning af frø. Der er også klippet en oplevelsessti gennem enggræsset, hvorfra man kan se naturen udfolde sig på nært hold. Det første høslæt er gjort, og det har givet et væsentligt andet udtryk på arealet. I efteråret 2021 planter beboerne 100 træer og buske i området.

Området ser meget anderledes ud og det vil fortsat ændre sig i takt med at naturen finder sin nye balance. Der vil med tiden komme endnu flere blomster til blandt det vilde græs, som vha. høslæt med tiden vil få ringere vilkår. Nogle arbejder med tilvænningen til det nye udtryk mens andre nyder det nye. Det bliver spændende at se udviklingen fra år til år som uden tvivl vil gå i retning af mere biodiversitet.

Danmarks Naturfredningsforening i Furesø har spillet en stor rolle

Hanne og Carsten Juel fra Danmarks Naturfredningsforening, har deltaget i projektgruppen fra starten af forløbet. Deres motivation for at gå ind i arbejdet var, at de havde fået øje på det store græsareal. "Vi er begge biologer og deltager i andre grupper, der arbejder på at forbedre naturværdierne i kommunen, og vi synes det er ærgerligt, at se på de store græsplæner som ikke levner plads og liv til blomsterende urter. Det ville vi gerne bidrage til at få ændret" siger Hanne Juel.

De startede, sammen med projektgruppen, med en gennemgang af arealerne for at komme med bud på, hvor der med fordel kunne laves en naturpleje, som ville tilgodese de urter, som var til stede i plænegræsset som små rosetter. I en hyppigt slået plæne får urterne ikke fik lov til at blomstre og sætte frø. Ved høslet 2 gange årligt, med fjernelse af det afslåede, vil urterne bedre kunne konkurrere med græsset. Ved midsommertid i 2021 var de ude og registrere, hvilke arter og i hvilken hyppighed de var til stede på 14 små prøvefelter på de arealer, der var udpeget til høslet. Vi fandt 18 arter. Det bliver interessant år for år at følge, om disse arter vinder frem og om der kommer nye arter til.

Frivillige i gang i Ryget Skovby
Frivillige stabler afskrallede græstørv op til volde på Grønningen i Ryget Skovby
Grønningen før og efter
Når man graver græstørven af og sår blomster kan det gå fra en ensartet græsplæne og se sådan ud det første år. Her er bl.a. en masse valmuer. Til næste år blomster de flerårige arter.
Del: