På Farum Kaserne har beboerne fra bofællesskabet Holdepunktet iværksat et frivilligt naturprojekt på hjørnet af Regimentsvej og Pionervænget.

De er optaget af at udvikle naturen, og give dyre- og plantelivet de bedste livsbetingelser. De arbejder derfor på at øge biodiversiteten ved en lang række initiativer. F.eks. opsætter de flere redekasser til fugle og egern, opsætter insekthoteller, sår vilde-eng blomster ud under frugttræerne, lader græsset gro og slår det med le årligt og lader dødt træ ligge i det høje græs til glæde for svampe og insekter.

De mange initiativer hjælper dyr og planter, men det er også en stor glæde for beboerne i området. Ofte får de besøg af rådyr, frøer, fugle såsom silkehaler, firben, stor vandsalamander m.fl.

Har du gode idéer til Holdepunktet hører de meget gerne fra dig.

Silkehalerne har samlet sig i et frugttræ
Silkehaler på besøg i et lille frugttræ
Der slås med le i det høje græs
naturgræsset slås med le
Blomstereng ved Holdepunktet
Blomster sået ud under frugttræerne
Holdepunktets logo
Bofællesskabet Holdepunktet giver naturen en hjælpende hånd
Del: