I Nørreskov Park i Værløse har en gruppe frivillige borgere indgået en aftale med kommunen om at lave frivillig naturpleje på græsarealerne. Formålet er at skabe et artrigt græslandskab, med plads til mange blomstrende urter, til glæde for både dyrelivet og de rekreative oplevelser.

Godt hjulpet på vej af Danmarks Naturfredningsforening i Furesø, slår de frivillige 4 områder med le og fjerner høet. I de afgrænsede områder vil man i de kommende år registrere udviklingen i artdiversiteten (andelen af forskellige blomster) med de områder hvor græsset ikke fjernes efter slåning. Der bliver også etableret kvashegn og boret bihuller i flere døde træer.

Naturplejen i Nørreskov Park

Nørreskov Park har tidligere været slået en gang årligt af kommunen. De senere år nedsatte man dog slåningen til hver 4. år, og det har haft en negativ effekt på artsdiversiteten på græsarealet. Fra 2022 begynder kommunen at slå området en gang årligt igen.

I 2022 blev der også afbrændt et stort område i det tidlige forår. De områder slås ikke efterfølgende i samme år.

Områder som slås som høslæt af de frivillige naturplejere slås ikke af kommunen, og der bevares også et stykke med brændenælder og hindbær til glæde for sommerfuglelarverne.

Du kan også være med til at passe naturen og svinge leen i Nørreskovpark

Du kan blive en del af fællesskabet, og hjælpe naturen. Du behøver ikke have noget særligt kendskab til natur eller det at svinge med le. Du skal bare have lysten til at gøre en forskel.
Kontakt Karin Therkelsen fra frivilliggruppen på telefon 23 20 05 22

Image
Område til høslæt
Slår Med Le
Der slås med le i Nørreskovpark

Brændenælder - en fantastisk plante for sommerfuglene

I brændenælderne bor larverne til fem af de mest farvestrålende sommerfugle i Danmark: Nældens Takvinge, Dagpåfugleøje, Det hvide C, Admiral og Nældesommerfugl. 
De er spændende at følge i deres fire livsstadier: æg, larve, puppe og voksen sommerfugl. Kig godt efter, så kan du se larverne og pupperne mellem bladene på brændenælderne, som de spinder sammen til små telte.
Når sommerfuglen er blevet voksen, er dens eneste formål at parre sig og lægge æg. Det gør de fem arter i brændenælderne, for deres larver lever af nælden. Derfor får brændenælderne lov at stå i Nørreskovpark– og vi får lov at kigge på.
Her ser du de fem sommerfugle, der snart vil flyve ud – måske til din have, hvis du har blomster, de kan suge nektar fra. Hold øje og hjælp dem med vand i haven og blomstrende planter.

Sommerfugle Og Brændenælder (1)
De fem sommerfugle som lever af brændenælder
Sommerfuglelarver
Her ser du larverne fra dagpåfugleøje sommerfuglen

Kontakt

Vild Furesø

Kontakt os hvis du har spørgsmål til Vild Furesø eller du har vilde gode idéer du vil dele.

vild@furesoe.dk 

Del: