Hvad er høslæt?

Høslæt er en naturpleje, hvor man høster vegetationen på eng, overdrev eller mose, og laver det til hø. Det omfatter altså både det at slå græsset og at samle det sammen.

Når man slår og fjerner høet fra arealet, så fjerner man samtidig næringsstoffer. Høslæt kan foretages maskinelt, hvilket er velegnet til større, ensartede arealer, eller det kan foretages manuelt med le. At slå med le er især velegnet til mindre arealer, eller arealer med mange buske og træer.

Høslæt med le er en ressourcekrævende men effektiv løsning. Derfor er kommunen meget glade for det samarbejde der er med flere høslætslaug i Furesø Kommune.

Samarbejde omkring høslæt i okkerbassinerne ved Søndersø Vandværk

HOFOR (Hovedstadens forsyningsselskab) ejer bassinerne, men har ladet frivillige borgere og Furesø Kommune pleje bassinerne ved brug af høslæt.

Bassinerne har en virkelig fin flora med masser af hjertegræs, hulkravet kodriver, vild hør, forskelligbladet tidsel, djævelsbid, og mange flere. Det er de frivillige borgere med Anna Bodil og Jane Lindum i spidsen som står for høslættet, og Furesø Kommune hjælper med at køre det afslåede materiale væk.
Høslættet er blevet holdt som leslåningskursus flere gange med støtte fra Miljøinitiativpuljen.

Høslætlaug i skovområde nord for Søndersø

En gruppe frivillige slår et lille stykke løv-eng med le i skovområdet nord for Søndersø.

Målet er at genskabe en lysåben løv-englignende biotop med nogle af de arter, der tidligere var meget almindelige i lysåbne skove.

Kommunens egne høslætinitiativer

Kommunen laver også høslæt. Bl.a. på Baunesletten syd for Farum Sø. I Storebjerg området nord for Farum Sø bliver der også drevet høslæt.

Del: