Laanshøj Naturplejelaug

Helårsgræsning med galloway køer i Præstesø-fredningen i Værløse.

Læs mere om Laanshøj Naturplejelaug

Koklapperne

Sommergræsning med køer i Præstesø-fredningen (ned mod Præstesø). 

Koklapperne består af en gruppe mennesker, som lejer et græsareal i Præstesø-fredningen til græsningspleje. Foreningen køber ungdyr (kvæg eller får) til græsning i foråret. Herefter passer foreningens medlemmer dyrene i fællesskab gennem græsningssæsonen. I efteråret slagtes dyrene, og kødet fordeles til foreningens medlemmer. Der anvendes hverken gødning eller pesticider og principielt heller ikke tilskudsfoder. 

Danmarks Naturfredningsforenings græsserlaug

Danmarks Naturfredningsforening Furesø fører tilsyn med kommunens køer i Skovvænget nord for Farum Sø, og med Østerleds dyr i Enghaven. 

Initiativet ved Farum Sø startede for mange år siden som bjørneklobekæmpelse. De sidste 3 år har Skolelandbrugets køer gået i området. Bjørnekloen er væk nu, og der begynder at komme mere engflora. Kommunen har udvidet indhegningen for 2 år siden, og en bestand af den invasive japanske pileurt er kommet med i indhegningen. Vi håber græsning kan holde det nede.

Græsserlaug i bombefoldene på flyvestationen.

På Flyvestationen har Anna Bodil, som er lokal bosiddende i Furesø og fra firmaet Natur og Landbrug, i gangsat fåregræsning med foldskifte. Det er delvist demonstrationsprojekt af, at får godt kan bruges til pleje af overdrevsarealer til gavn for sommerfugle, hvis det bliver gjort rigtigt. 

 

Køer laver naturpleje for kommunen
Køerne laver naturpleje for kommunen
Del: