Furesø Vandforsyning, som forsyner hele Furesø Kommune med rent drikkevand, har valgt at hjælpe naturen på vej på deres arealer, der hvor det giver mening. Nord for Farum by har Furesø Vandforsyning et vandlager indbygget i en grøn bakke. Dette vandlager ligger så højt, at det fungerer som et vandtårn. Her har Furesø Vandforsyning også et mindre grønt område mellem træer, der tidligere har været driftet som en græsplæne med kort græs, men fra 2021 har arealet fået lov at vokse "vildt".

Furesø Vandforsyning hjælper dog arealet lidt på vej. For at fremme diversiteten har de fjernet græstørven og blotlagt jorden. Her har de sået en engfrøblanding af danske vilde planter tilpasset skyggeforhold. Der er sået med flerårige urter, så det første år, vil det ikke se ud af meget, men når blomsterne har fået fat, vil arealet blive omdannet til en blomstereng.
Furesø Vandforsyning vil pleje området med en årlig slåning (græslet). Den afklippede beplantning får lov at blive liggende en uges tid, så frøene kan falde af og bidrage til næste år. Derefter samler og fjerner Vandforsyningen afklippet fra arealet, så næringsstoffer bliver fjernet fra arealet. Det er med til at udpine jorden, hvilket gavner de engplanter, som er sået.

Vi ser frem til at se resultatet af den nye naturpleje inden for de næste par år i form af en blomstereng.

Før Furesø Vand ændrede arealet, var der kun kortklippet græs
Tidligere var der bare kortklippet græs på Furesø Vands grund
Græstørv fjernes og jord klargøres til såning af blomsterfrø
I efteråret 2021 blev græstørven skrællet af, og blomsterfrø sået ud.
Del: