Registrering af flagermus

Furesø Kommune indgår i et projekt med Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling (DN Furesø) om registrering af flagermus. Ved at kende til flagermusens levesteder kan kommunen bedre tage hensyn til flagermus i forbindelse med administration og drift.

Kommunen har også etableret mulighed for, at borgerne kan indberette steder, hvor de har set flagermus, på kommunens GIS-kort. 

Opsætning af flagermuskasser

I 2020 startede DN Furesø et forsøgsprojekt ved Søndersø for at se, om flagermus vil flytte ind i kasser. 

DN Furesøs arbejde med flagermus

Læs mere på DN Furesøs hjemmeside om flagermus. Her kan du bl.a. blive klogere på registreringsprojektet, hvordan man bygger en flagermuskasse, hvad en flagermusdetektor er mm.

Du kan også registrere flagermus

Deltag aktivt i registreringen af flagermus via Furesø Borgertip, hvor du kan registrere dine observationer af flagermus.

Del: