9 Nordsjællandske kommuner og landbruget arbejder sammen om at øge naturværdien i landbrugslandet. 

Ved hjælp af faunastriber kan landmanden være med til at etablere nye levesteder i om omkring marken til gavn for både dyr, fugle og insekter.

Nordsjællands Landoforening
 • Etårig blanding

  Med den etårige frøblanding skabes en faunastribe, som indeholder mange nektar og pollenrige planter, som optimerer fødemulighederne for insekterne. 

  Den et-årige blanding bruges der, hvor striben kun skal være et år, eller fordi den får ny placering næste år. 

  Frøblandingen er 100% økologisk certificeret.

  Billeder af den et-årige blanding

 • Flerårig blanding

  Med den flerårige frøblanding får skabes en faunastribe, som udelukkende indeholder hjemmehørende arter, der giver føde, ynglesteder og overvintring for både insekter og agerfugle.

  Den flerårige blanding vil komme igen år efter år. 

  Billede af blomster fra flerårig blanding

Ekemsepl på faunastribes placering
Faunastriben kan f.eks. placeres i kanten af marken, op mod levende hegn, op til ikke dyrkede arealer eller som buffer op til eksisterende naturområder. På den måde, styrkes den naturværdi, der allerede er på arealer i nærheden. De etableres ikke på eksisterende naturarealer.
Del: