Mange vil gerne gøre en forskel for naturen i Furesø. Her på siden har vi samlet en del af de indsatser som vi kender til.

Har du gang i noget som vi ikke kender til, så skriv endelig til os. Vi bliver så glade for at høre om alle de gode naturindsatser der sker rundt omkring i Furesø Kommune.

(PS. siden er under udarbejdelse, så der kommer hele tiden nye projekter på)

Frivillige i gang i Ryget Skovby

Ryget Skovby - fra kortklippede græsareal til natur

Grønningen i Ryget Skovby blev i 2021 forvandlet fra en kortklippet græsplæne til en variation af naturlige urter, blomstereng, nye træer og buske og…

Slår Med Le

Frivillige plejer naturen i Nørreskovpark

I Nørreskovpark forsøger en gruppe frivillige borgere at skabe er større artdiversitet på de store kommunale græsarealer.

Silkehalerne har samlet sig i et frugttræ

Frivillige på Farum Kaserne vil skabe mere vild natur

Med en lang række konkrete initiativer gør bofællesskabet Holdepunktet en fin indsats for at fremme biodiversiteten på deres omkringliggende arealer.

Under

Furesø Vand ændrer græsplæne til natureng

Furesø Vand er hoppet med på biodiversitetsbølgen, og har i 2021 omlagt et græsareal til en natureng.

Køer laver naturpleje for kommunen

Græsningslaug

Flere steder har private initiativer hjulpet naturen på rette vej i ved brug af dyr til at græsse kommunens lysåbne naturarealer. Læs om de forskellig…

Baunesletten Såningsforsøg

Høslætslaug

Høslæt er en god metode til pleje af eng, overdrev og mose. Heldigvis er der også borgere som vil være med til at svinge leen for kommunen til gavn fo…

Flagermus

Flagermus

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Furesø laver registrering af flagermus, og forsøg med opsætning af flagermuskasser.

Nordsjællands Landoforening

Faunastriber i agerland

Landmænd i Furesø Kommune etablerer faunastriber i samarbejde med Nordsjællands Landboforening og Furesø Kommune.

Del: